Om os

Siddestillingskompagniet er et partnerskab mellem Helle Dreier og Birgitte Helena Winther. Vi arbejder borgercentreret med rådgivning, udredning og analyse omkring tryksår og alle former for sidde- og liggestillinger fx i kørestol, bil, seng, hvile- og arbejdsstol. Vi vil gerne tilbyde vores kompetencer til dig, der har ansvar for hjælpemiddelformidling med fokus på den brede målgruppe af borgere samtidig med at individuelle og komplekse problematikker af og til trækker hårdt på dine ressourcer i hverdagen. Siddestillingskompagniet kan stå dig bi med rådgivning, udredning, undervisning, supervision, sidemandsoplæring, implementering og forankring af løsninger, der også holder, når du er gået hjem.

Kompetencer

  • Betydelig praksiserfaring
  • Analytisk & metodesikkert overblik
  • Fleksibele, lyttende og kreative
  • Inkluderende formidling

Helle Dreier aut. ergoterapeut og Master i Social Integration

Helle DreierHelle er specialist på siddestillings- og tryksårsområdet med 26 års erfaring Telefon : +45 2926 0987
Mail : helle@siddestillingskompagniet.dk

Tryk på billedet for at se mere om Helle DreierHelle er aut. ergoterapeut og Master i Social Integration. Hun er efter 26 år i hjælpemiddelbranchen specialist på siddestillings- og tryksårsområdet. I 7 år har hun været medlem af VISO’s specialistnetværk (Socialstyrelsen), og har medvirket til at løse rigtig mange og komplekse problematikker hos kørestolsbrugere og brugere af bilsæder, hvilestole, arbejdsstole og senge med indstillelig lejeflade.
Helle har stor erfaring med undervisning, supervision og sidemandsoplæring samt afholdelse af workshops og har bl.a. medvirket til metodeudvikling på området og til dannelse af faglige netværk.
Helles indfaldsvinkel tager afsæt i den enkeltes ønsker og drømme, og hun forsøger at understøtte disse ved at gøre brug af sin viden om hjælpemidlerne og deres tilpasningsmuligheder. Målet er, at den enkelte får mulighed for selv at magte sin tilværelse efter allerbedste evne for derved at opnå selvstændig livsførelse og optimal livskvalitet.

Helle Dreier på LinkedIn


Birgitte Helena Winther aut. ergoterapeut

hestBirgitte Helena er specialist på siddestillings- og tryksårsområdet
Telefon : +45 5059 0960
Mail : birgittehelena@siddestillingskompagniet.dk

Tryk på billedet for at se mere om Birgitte Helena WintherBirgitte Helena har 16 års erfaring fra hjælpemiddelbranchen, heraf 8 år som specialist i siddestillinger i kørestole, hvilestole og i forbindelse med job og uddannelse. Derudover 7 års erfaring fra egen terapeutisk praksis indenfor personlig udvikling, klientarbejde & undervisning. Birgitt Helena arbejder udfra en anerkendende tilgang til de mennesker, hun har kontakt med og begreber som mægtiggørelse og empowerment er centrale i Birgitte Helenas arbejde. Det er mennesket, dets udvikling og ønsket om at leve "det gode liv" uanset hvor man befinder sig, der motiverer Birgitte Helena i arbejdet både med siddestillinger og personlig udvikling. For Birgitte Helena er det vigtigt at brugeren af hjælpemidlet får de optimale muligheder og ligeså vigtigt er det, at omgivelser, personale og pårørende også har optimale forhold.

Birgitte Helena Winther på LinkedIn
Tryksår - Akut beredskab

Tryksår - Akut beredskab

Siddestillingsanalyse

Supervision og sidemandsoplæring

Supervision og sidemandsoplæring

Implementering, forankring, undervisning og kurser

Implementering, forankring, undervisning og kurser

BASIS

6000 DKK
+ kørsel, transporttid og evt. andre udgifter
Vi hjælper dig med at udrede siddestillingen og byder ind med løsninger, du selv kan gå videre med.

UDVIDET

9000 DKK
+ kørsel, transporttid og evt. andre udgifter
Vi hjælper dig med udredning af siddestillingen, opstilling af mål og funktionskrav og hjælper dig med tilpasning af kørestolen evt. afprøvning af nyt produkt.

GRADUERET

Pris efter aftale
Du overdrager sagen til os, og vi løser den.

SUPERVISION

1000 DKK/time
+ kørsel, transporttid og evt. andre udgifter

KURSUSDAG

9.000 DKK
+ kørsel, transporttid og evt. andre udgifter

FORDRAGSHONORAR

1500 DKK/time
+ kørsel, transporttid og evt. andre udgifter

SKYPE-KONSULTATION

1500 DKK/time
+ kørsel, transporttid og evt. andre udgifter

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

* indicates required