Velkommen til Siddestillingskompagniet

Hjemmesiden er i øjeblikket under forandring og ser derfor lidt underlig ud. Søger du information om det vi tilbyder, eller har du spørgsmål til os iøvrigt, så kontakt os på kontakt@siddestillingskompagniet.dk eller på tlf. 50590960.

Bedste hilsner

Siddestillingskompagniet

Om Os

Siddestillingskompagniet er et partnerskab, som ergoterapeuterne Helle Dreier og Birgitte Helena Winther startede op i 2014. I efteråret 2020 er vores nye kollega Laila Jensen indtrådt i partnerskabet, mens Helle Dreier har trukket sig i baggrunden 

I Siddestillingskompagniet arbejder vi brugercentreret og metodisk med udredning, analyse og uvildig rådgivning i alle former for sidde- og liggestillinger i kørestol, bil, seng, hvile- og arbejdstol, og vi har særligt fokus på og viden om sidde- og liggerelateret vævsskade.

Vi tilbyder vores kompetencer til dig, der arbejder med hjælpemiddelformidling både bredt og specialiseret, til dig der arbejder med forflytning og til dig, der har ledelsesansvar på hjælpemiddel- og forflytningsområdet.

Siddestillingskompagniet kan stå dig bi med rådgivning, udredning, undervisning, supervision & sparring, sidemandsoplæring, implementering og forankring af løsninger, der er bæredygtige både fagligt, menneskeligt og økonomisk.

Helle Dreier, ergoterapeut, MSI

Helle har beskæftiget sig med hjælpemiddelområdet det meste af sit faglige liv som ergoterapeut. De seneste godt 30 år har Helle arbejdet med specialrådgivning i forhold til siddestillinger hos voksne kørestolsbrugere. Det har givet mulighed for betydelig erfaringsopsamling og dermed samtidig en unik mulighed for at reflektere over nogle af de gennemgående træk og mønstre, der kendetegner rigtig mange kørestolssager blandt mennesker med eller i risiko for at pådrage sig sidderelaterede tryk- og vævsskader.

Det er på den baggrund at Helle med tiden har fået særligt fokus på, hvordan man faktisk kan forebygge og afvikle dem, uden at man behøver at anvende immobilisering.

Helles praksiserfaring og specialisering har med tiden gjort det muligt at bidrage til udarbejdelsen af forskellige lærebøger, og senest har det resulteret i bogen ABSA – AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse.

Ved begyndelsen af 2021 har Helle valgt at sætte sig på bagsædet i Siddestillingskompagniet – som seniorkonsulent og sparringspartner for sine kolleger.

BirgitteHelena Winther, ergoterapeut

 

BirgitteHelena har har beskæftiget sig med hjælpemidler siden 1998. Hun har en bred erfaring som sagsbehandlende ergoterapeut i den kommunale hjælpemiddelformidling og har siden 2003 arbejdet specialiseret med 

  • siddestillinger i kørestol
  • forebyggelse af sidderelaterede vævsskader
  • siddestilling i arbejdsstole 
  • praktisk undervisning i siddestilling og forflytning for sundhedsfagligt personale.

 

“Hjælpemidlerne skal spille sammen med brugeren personligt og kropsligt og med de aktiviteter, der giver mening for brugeren i hverdagen. Og de skal spille sammen med omgivelserne, så pårørende og hjælpere også fungerer godt i arbejde og hverdag.”

 

BirgitteHelena driver endvidere en terapeutisk praksis, hvor hun faciliterer personlige processer gennem kurser og sessions. 

Laila Jensen, ergoterapeut

ABSA - Den AktivitetsBaserede SiddestillingsAnalyse

I Siddestillingskompagniet arbejder vi metodisk og analytisk i vores tilgang til siddestillinger og dertilhørende problematikker. Den analysemodel, vi anvender hedder ABSA – Den AktivitetsBaserede SiddestillingsAnalyse og er beskrevet af Helle Dreier. 

Bogen ABSA udkom i sommeren 2018 og samler den viden og de erfaringer, Helle Dreier har gjort sig gennem sin mangeårige karriere som ergoterapeut, MSI med hjælpemidler og tryksårsforebyggelse som speciale. Den er udtryk for en systematiseret, evidensbaseret metodepraksis i hjælpemiddelformidlingen og har til formål at understøtte hjælpemiddelterapeuten i arbejdet med valg, tilpasning og implementering af hjælpemidler, der er beregnet til at sidde i, på og med.

Bogen henvender sig primært til terapeuter med ansvar for hjælpemiddelformidling, sårsygeplejersker og ledere, men den er relevant for enhver sundhedsfaglig medarbejder og studerende med interesse for hjælpemiddelformidling og alternativer til traditionel praksis omkring forebyggelse og afvikling af vævsskader.  ABSA præsenteres i sammenhæng med cases fra ’det virkelige liv’. 

Køb bogen her

ABSA indeholder blandt andet Redskab til siddestillingsanalyse, som er en checkliste til at sikre, at du kommer hele vejen rundt om den siddestilling, du vil udrede og analysere på. Siddestillingsredskabet kan du hente gratis her, så du kan have det med dig som arbejdspapir, når du foretager din undersøgelse. 

Vi tilbyder

Kontakt