velkommen til siddestillingskompagniet

Om

Siddestillingskompagniet startede i 2014 som et partnerskab mellem ergoterapeuterne Helle Dreier og BirgitteHelena Winther. Helle Dreier er siden gået på pension og BirgitteHelena er fortsat som rådgiver og underviser på egen hånd.

Siddestillingskompagniet rådgiver indenfor siddestilling på handicapområdet både generelt og specialiseret – særligt med fokus på sidderelateret vævsskade – i daglig tale ofte kaldet tryksår. Derudover rådgives der om siddestilling på  arbejdspladser både generelt og i de mere specialiserede og komplicerede tilfælde.

Siddestillingskompagniets rådgivning er rettet mod den kommunale hjælpemiddelformidling, bo- og støttecentre, botilbud og private. Derudover rådgiver vi i virksomheder indenfor arbejdsergonomi.

Vi rådgiver i enkeltsager og tilbyder også kursus- og undervisningsdage indenfor AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse – ABSA og ‘Den gode siddestilling’. 

BirgitteHelena Winther, ergoterapeut

BirgitteHelena, som nu kører Siddestillingskompagniet videre på egen hånd, har beskæftiget sig med hjælpemidler siden 1998. Hun har en bred erfaring som sagsbehandlende ergoterapeut i den kommunale hjælpemiddelformidling og har siden 2003 arbejdet specialiseret med 

  • siddestillinger i kørestol og seng
  • sidderelaterede vævsskader 
  • siddestilling i arbejdsstole 
  • praktisk undervisning i siddestilling og forflytning for sundhedsfagligt personale.

“Hjælpemidlerne skal spille sammen med brugeren personligt og kropsligt og med de aktiviteter, der giver mening for brugeren i hverdagen. Og de skal spille sammen med omgivelserne, så pårørende og hjælpere også fungerer godt i arbejde og hverdag.”

BirgitteHelena driver endvidere en terapeutisk praksis, hvor hun faciliterer personlige processer gennem kurser og sessions. 

Kontakt:

birgittehelena@siddestillingskompagniet.dk
Telefon 50590960

AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse - ABSA

I Siddestillingskompagniet arbejder vi metodisk og analytisk i vores tilgang til siddestillinger og dertilhørende problematikker. Den analysemodel, vi anvender hedder ABSA – Den AktivitetsBaserede SiddestillingsAnalyse og er beskrevet af ergoterapeut MSI, Helle Dreier.

Bogen

AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse – ABSA
Når hjælpemidler og aktiviteter kan forebygge vævsskader

udkom i sommeren 2018 og samler den viden og de erfaringer, Helle Dreier har gjort sig gennem sin mangeårige karriere som ergoterapeut, MSI med hjælpemidler og tryksårsforebyggelse som speciale. Den er udtryk for en systematiseret, evidensbaseret metodepraksis i hjælpemiddelformidlingen og har til formål at understøtte hjælpemiddelterapeuten i arbejdet med valg, tilpasning og implementering af hjælpemidler, der er beregnet til at sidde i, på og med.

Bogen henvender sig primært til terapeuter med ansvar for hjælpemiddelformidling, sårsygeplejersker og ledere, men den er relevant for enhver sundhedsfaglig medarbejder og studerende med interesse for hjælpemiddelformidling og alternativer til traditionel praksis omkring forebyggelse og afvikling af vævsskader.  ABSA præsenteres i sammenhæng med cases fra ’det virkelige liv’.

Køb bogen her

Bogen indeholder blandt andet Redskab til siddestillingsanalyse, som er en checkliste til at sikre, at du kommer hele vejen rundt om den siddestilling, du vil udrede og analysere på. Siddestillingsredskabet kan du hente gratis herunder, så du kan have det med dig som arbejdspapir, når du foretager din undersøgelse.

Vi tilbyder

Hjælp til siddestillingsanalyse, valg & tilpasning af kørestol

Står du med en bruger, som har udfordringer med sin siddestilling, feks. smerter, fejlstillinger eller sidderelaterede tryk- og vævsskader, hjælper vi gerne med udredning og opstilling af krav til kørestolen, evt. tilpasning af den eksisterende kørestol. 

Du bestemmer på hvilket niveau, du ønsker hjælpen – om vi skal hjælpe med en indledende udredning, og du selv tager over derfra, eller om du ønsker, vi skal være med hele vejen indtil ny siddestilling og evt. kørestol er implementeret. 

Ved afslutningen af et sagsforløb får du altid en fagjournal med udførlig dataindsamling og analyse, mål, handleplan og opfølgning samt en oversigt over det tidsmæssige forløb, sagen har haft. 

Vi har 3 forskellige siddestillingspakker: basispakke, udvidet pakke og fuld pakke. I basispakken hjælper vi dig med den indledende udredning og opstilling af krav til kørestol/siddehjælpemiddel, hvorefter du selv overtager sagen. I udvidet pakke er vi med dig hele vejen fra afklarende møde og udredning til implementeret siddestilling. I den fulde pakke overtager vi sagen i den forstand, at du ikke behøver deltage aktivt. Du overdrager sagen til os med undtagelse af de myndighedsbeslutninger, der evt. skal træffes undervejs. 
Se priser og betingelser nederst på siden.

Sidemandsoplæring & kompetenceudvikling

Vil du gerne selv blive dygtigere til at udrede siddestillinger, kan vi skræddersy et forløb med sidemandsoplæring, hvor vi tager udgangspunkt i de konkrete siddestillingssager, du har, udreder dem sammen med dig og sørger for, du bliver fagligt og metodisk klædt på. 

Er du interesseret i et forløb med en eller flere sager som sidemandsoplæring, så kontakt os for en snak om hvordan vi bedst kan tilrettelægge det, så det passer dig bedst.

Undervisning

Den gode siddestilling

Kursusdag (hel eller halv dag) for terapeuter i den kommunale hjælpemiddelformidling samt pædagogisk personale på bo- og støttecentre, aktivitetscentre samt botilbud. 

Hvad er den gode siddestilling for en? Hvad skal jeg kigge efter for at forebygge tryksår?

Generel undervisning i siddestillinger i kørestole, senge etc. Undervisningen tilpasses organisationens behov for justeres efter vidensniveau og praksiserfaring. Såvidt muligt indeholder dagen tillige en praktisk workshop med udgangspunkt i organisationens egne hjælpemidler og evt. ønskede problemstillinger.


Den gode forflytning

Kursusdag (hel eller halv dag) for terapeuter i den kommunale hjælpemiddelformidling samt pædagogisk personale på bo- og støttecentre, aktivitetscentre samt botilbud. 

Generel undervisning i forflytning og siddestilling og deres indbyrdes sammenhæng. Kombi af undervisning og praktisk workshop f.eks. med casearbejde og særlige problemstillinger. Undervisningen tilpasses efter organisationens behov og ønsker.

Hvordan vælger jeg den rigtige pude?

Kursusdag (hel eller halv dag) for terapeuter i den kommunale hjælpemiddelformidling.

Kombination af undervisning og praktisk workshop. Gennemgang af fokuspunkter i siddestillingstilpasning hvori puden indgår som en komponent. Casearbejde med udgangspunkt i de problemstillinger vi ofte møder generelt og specifikt for den pågældende organisation. Undervisningen tilpasses efter organisationens behov og ønsker.


Den AktivitetsBaserede SiddestillingsAnalyse – ABSA

– når hjælpemidler og aktiviteter kan forebygge vævsskader

Undervisning i ABSA med udgangspunkt i Helle Dreiers bog af samme navn. 

Fokus kan lægges forskellige steder – f.eks. på 

  • forebyggelse og bekæmpelse af sidderelaterede vævsskader. Hvad skal vi kigge efter? Systematik og tværfagligt samarbejde

  • Aktivitetsanalysen i siddestillingssager – hvilken rolle spiller den?

Undervisningen tilrettelægges efter organisationens behov og ønsker

Hent Materiale

Her finder du arbejdsredskaberne fra ABSA bogen, bogudgivelser og artikler som du frit kan hente og anvende i dit daglige arbejde.

Materiale fra ABSA bogen

Undersøgelsesredskab til AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse

Hent ABSA bilag 1

Redskab til tværfaglig registrering af tryk- og vævsskader

Hent ABSA bilag 2

Fra sygeplejerskens sårjournal

Hent ABSA bilag 3

Bøger mv.

Tryksårsforebyggelse i den siddende stilling

af Helle Dreier.

Udgivet af Hjælpemiddelinstituttet, 2003.

 Hent

På sporet af siddestillingsanalysen i et socialt integrations-perspektiv

Helle Dreier 2005.

Masterafhandling fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Hent

Sidder du godt?
En brugerhåndbog for kørestolsbrugere.

af Helle Dreier, 2010

Udgivet med støtte fra  Trygfonden.

Hent brugerhåndbog

Hent ordforklaring til brugerhåndbog

Hent litteraturliste, brugerhåndbog

Sitting Comfortably?
A user manual for wheelchair users

by Helle Dreier, 2010

Published with support from Trygfonden.

Download user manual

Download glossary for user manual

Artikler

Her finder du artikler skrevet af Siddestillingskompagniet og, som tidligere har været udsendt via vores nyhedsbrev. Vær opmærksom på at visse links i artiklerne ikke længere er aktive.

Boykot siddesejlet!

Om siddestillingsmæssige udfordringer ved brug af siddesejl.

af Helle Dreier og Torben Andersen, TA-Service, oktober 2016

Hent artikel

Siddestillingskompagniets manual til betjening af plejeseng

Trin for trin guide til hvordan du bruger plejesengens funktioner og samtidig undgår risiko for tryk- og vævsskader hos brugeren.

af Helle Dreier, september 2019

Hent artikel

Hva’for en siddepude skal jeg vælge?

Om den nødvendige analyse i hjælpemiddelformidlingen – ikke mindst ved valg af siddepude.

Artikel af Helle Dreier, november 2018.

Hent artikel

Hvorfor rammes stadig flere ældre af tryk- og vævsskader?

Tryk- og vævsskader er et resultat af et uhensigtsmæssigt match mellem krop og hjælpemidler. Hjælpemiddelterapeuten er nøglen til at kunne gøre noget ved det.

Artikel af Helle Dreier, februar 2017

Hent artikel

Når borgeren glider nedad i sengen.

Hvordan undgår vi at borgeren havner nede i benenden af sengen?

Artikel af Helle Dreier, august 2016

Hent artikel

Når borgeren i kørestol glider fremad på sædet….

Hvad betyder det, når borgeren glider fremad i sin kørestol? Og hvordan gør vi noget ved det?

Artikel af Helle Dreier, august 2016

Hent artikel

Forflytning med lift til kørestol

Om valg af sejl og komfortkørestolens funktioner.

Artikel af Helle Dreier, marts 2016

Hent artikel

Hvilken madras er den bedste?

Skum? Luft? Dynamisk? Statisk? Hvilken madras er den mest “trykaflastende”?

Artikel af Helle Dreier, februar 2016

Hent artikel

En seng er til at ligge i!

Om tryksår, om madrasser og om siddestilling i seng.

Artikel af Helle Dreier, oktober 2015

Hent artikel

Bariatri & siddestillinger

Om nogle af de siddestillingsmæssige udfordringer, vi støder på med den bariatriske krop.

Artikel af BirgitteHelena Winter, juni 2015

Hent artikel

Kørestolsbrugere og cykeltræning

Cykeltræning kan være risikabelt for kørestolsbrugere, hvis de sidder i deres kørestol, mens de træner.

Artikel af Helle Dreier

Hent artikel

Når transportstolen forvandler sig til siddehjælpemiddel

Artikel af Helle Dreier

Hent artikel

Priser - obs nye priser pr. 15. september 2022

Vi hjælper dig med den indledende udredning samt opstilling af mål- og funktionskrav til kørestol/siddehjælpemiddel, som du herefter selv kan arbejde videre med.

Pris kr. 7000,- + køretid og km-takst efter statens gældende sats. Evt. broafgift

Vi hjælper dig med udredning af siddestillingen, opstilling af mål- og funktionskrav og med tilpasning af kørestolen evt. afprøvning af nyt produkt. Vi er med dig hele vejen indtil implementeringsfasen af ny siddestilling/kørestol er godt i gang.

Pris kr. 10000,- + køretid og km-takst efter statens gældende sats. Evt. broafgift

Vi overtager alt vedr. sagen, herunder koordinering med de involverede parter, og løser den uden din aktive deltagelse. Undtaget alle myndighedsbeslutninger. Denne pakke omfatter tillige sager hvor der skal implementeres mere end 1 hjælpemiddel.

Pris kr. 13500,- + kørsel og km-takst efter statens gældende sats. Evt. broafgift

(I særligt komplicerede sager kan honoraret blive højere.)

Pris kr. 10000,- + køretid og km-takst efter statens gældende sats. Evt. broafgift

Pris kr. 6500,- + køretid og km-takst efter statens gældende sats. Evt. broafgift

Pris kr. 1500,-/time + køretid og km-takst efter statens gældende sats. Evt. broafgift

Siddestillingssager, møder mv. pr. time:

Første time kr. 1500,- 
efterfølgende timer kr. 900,-/time

Køretid pris kr. 400,-/time

Km-takst 2023 kr. 3,73/km

Broafgift – officielle dagspriser

+ kørsel, transporttid og evt, andre udgifter. Vi hjælper dig med at udrede siddestillingen og bryder ind med løsninger, du selv kan gå videre med.

+ kørsel, transporttid og evt. andre udgifter. Vi hjælper dig med udredning af siddestillingen, opstilling af mål og funktionskrav, og hjælper dig med tilpasning af kørestolen evt, afprøvning af nyt produkt.

Du overdrager sagen til os, og vi løser den.

+ kørsel transporttid og evt. andre udgifter

+ kørsel transporttid og evt. andre udgifter

+ kørsel transporttid og evt. andre udgifter

+ kørsel transporttid og evt. andre udgifter

Sådan håndterer Siddestillingskompagniet dine personoplysninger Siddestillingskompagniet beskytter og behandler personoplysninger om klienter, leverandører, samarbejdspartnere og modtagere af markedsføringsinformationer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning. 1.Hvilke personoplysninger er der tale om? ”Personoplysninger” omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, mailadresse, CPR-nummer og adresse samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold. Oplysninger om juridiske personer er således ikke omfattet af definitionen ”personoplysninger”. Behandling af personoplysninger sker udelukkende i nødvendigt omfang med det formål at løse en given rådgivningsopgave i forhold til det særlige kerneområde, som Siddestillingskompagniet praktiserer indenfor, samt i forbindelse med markedsføringsaktiviteter – herunder udsendelse af nyhedsbreve. 2. Hvor kommer oplysningerne fra Personoplysninger indsamles direkte hos dig eller fra tredjemand som fx opgavestillende kommunale myndigheder eller samarbejdspartnere af relevans for opgaveløsningen. 3. Hvordan behandles oplysningerne Personoplysninger indsamles, registreres, opbevares, bruges eller videregives udelukkende i det omfang, det er nødvendigt for at løse den konkrete opgave. Som oftest vil det være nødvendigt at behandle almindelige personoplysninger i form af navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse. Denne behandling sker med det formål at kunne levere, fakturere, kvalitetssikre og kontrollere ydelsen korrekt, og så vi kan leve op til kravet om dokumentation i forhold til Sundhedslovgivningen. Derudover kan det i visse situationer være nødvendigt for os at behandle personfølsomme oplysninger som fx helbredsoplysninger. 4. Hvem videregives dine personoplysninger til? Vi videregiver alene dine personoplysninger hvis det er nødvendigt for opgaveløsningen, og der er lovligt grundlag for det. Det kan være offentlige myndigheder eller private virksomheder, der skal videreformidle eller implementere den af Siddestillingskompagniet givne rådgivning. Hvad angår udsendelse af nyhedsbreve er der truffet en databehandleraftale med et amerikansk (som i GDPR-sprog er et såkaldt tredieland) firma: Mail Chimp, der leverer en enkel udsendelsesløsning, og som i øvrigt er omfattet af en Privacy Shield aftale imellem USA og EU. Mail Chimp registrerer, opbevarer og behandler navn, e-mail, ip-adresse samt tidspunkt for tilmelding. Denne løsning indebærer dobbelt tilmelding i form af en bekræftelse på tilmeldingen samt en umiddelbar mulighed for at afmelde nyhedsbrevet. Hvad angår Siddestillingskompagniets hjemmeside(r) www.siddestillingskompagniet.dk og www.tryksaar.dk anvendes One.com som webhotel. Siddestillingskompagniet indsamler eller anvender ingen personoplysninger herfra. 5. Hvornår sletter vi dine oplysninger? Dine personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til. Retningslinjer for opbevaringstiden forholder sig til de forpligtelser, som gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav foreskriver. 6. Hvilke rettigheder har du? Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Siddestillingskompagniet. Du har følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Retten til at trække samtykke tilbage Hvis behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Siddestillingskompagniet på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 7. Hvordan sikrer vi dine oplysninger? * Dine oplysninger sikres ved opbevaring på ekstern harddisk, som opbevares i aflåst lokale. * I tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse er det muligt at genoprette tilgængeligheden * og adgangen til personoplysninger via sikkerhedskopiering. * Der sker regelmæssig opdatering og vurdering af effektiviteten af * sikkerhedsforanstaltningerne. 8. Kontakt Du kan kontakte Siddestillingskompagniet, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor under punkt 6, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har andre spørgsmål til vores persondatapolitik. Du kan i den forbindelse kontakte os på følgende vis: Siddestillingskompagniet att. Helle Dreier Galgebakken Neder 8 – 9a 2620 Albertslund Telefon: +45 29 26 09 87 E-mail: helle@siddestillingskompagniet.dk 9. Klage til Datatilsynet Du kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk 10. Ændringer i vores databeskyttelsespolitik Vores databeskyttelsespolitik er senest opdateret den 6. juli 2018 og ændres løbende.