Velkommen til Siddestillingskompagniet

Om Os

Siddestillingskompagniet er et partnerskab, som ergoterapeuterne Helle Dreier og Birgitte Helena Winther startede op i 2014. I efteråret 2020 er vores nye kollega Laila Jensen indtrådt i partnerskabet, mens Helle Dreier har valgt at trække sig tilbage på en velfortjent pension efter et succesfuldt arbejdsliv med udvikling af viden om siddestillinger og sidderelaterede vævsskader.

I Siddestillingskompagniet arbejder vi brugercentreret og metodisk med udredning, analyse og uvildig rådgivning i alle former for sidde- og liggestillinger i kørestol, bil, seng, hvile- og arbejdstol, og vi har særligt fokus på og viden om sidde- og liggerelateret vævsskade.

Vi tilbyder vores kompetencer til dig, der arbejder med hjælpemiddelformidling både bredt og specialiseret, til dig der arbejder med forflytning og til dig, der har ledelsesansvar på hjælpemiddel- og forflytningsområdet.

Siddestillingskompagniet kan stå dig bi med rådgivning, udredning, undervisning, supervision & sparring, sidemandsoplæring, implementering og forankring af løsninger, der er bæredygtige både fagligt, menneskeligt og økonomisk.

BirgitteHelena Winther, ergoterapeut

BirgitteHelena har beskæftiget sig med hjælpemidler siden 1998. Hun har en bred erfaring som sagsbehandlende ergoterapeut i den kommunale hjælpemiddelformidling og har siden 2003 arbejdet specialiseret med 

  • siddestillinger i kørestol og seng
  • sidderelaterede vævsskader 
  • siddestilling i arbejdsstole 
  • praktisk undervisning i siddestilling og forflytning for sundhedsfagligt personale.

“Hjælpemidlerne skal spille sammen med brugeren personligt og kropsligt og med de aktiviteter, der giver mening for brugeren i hverdagen. Og de skal spille sammen med omgivelserne, så pårørende og hjælpere også fungerer godt i arbejde og hverdag.”

BirgitteHelena driver endvidere en terapeutisk praksis, hvor hun faciliterer personlige processer gennem kurser og sessions. 

Kontakt:

birgittehelena@siddestillingskompagniet.dk
Telefon 50590960

ABSA - Den AktivitetsBaserede SiddestillingsAnalyse

I Siddestillingskompagniet arbejder vi metodisk og analytisk i vores tilgang til siddestillinger og dertilhørende problematikker. Den analysemodel, vi anvender hedder ABSA – Den AktivitetsBaserede SiddestillingsAnalyse og er beskrevet af ergoterapeut MSI, Helle Dreier.

Bogen

ABSA – Den AktivitetsBaserede Siddestillingsanalyse
Når hjælpemidler og aktiviteter kan forebygge vævsskader

udkom i sommeren 2018 og samler den viden og de erfaringer, Helle Dreier har gjort sig gennem sin mangeårige karriere som ergoterapeut, MSI med hjælpemidler og tryksårsforebyggelse som speciale. Den er udtryk for en systematiseret, evidensbaseret metodepraksis i hjælpemiddelformidlingen og har til formål at understøtte hjælpemiddelterapeuten i arbejdet med valg, tilpasning og implementering af hjælpemidler, der er beregnet til at sidde i, på og med.

Bogen henvender sig primært til terapeuter med ansvar for hjælpemiddelformidling, sårsygeplejersker og ledere, men den er relevant for enhver sundhedsfaglig medarbejder og studerende med interesse for hjælpemiddelformidling og alternativer til traditionel praksis omkring forebyggelse og afvikling af vævsskader.  ABSA præsenteres i sammenhæng med cases fra ’det virkelige liv’.

Køb bogen her

Bogen indeholder blandt andet Redskab til siddestillingsanalyse, som er en checkliste til at sikre, at du kommer hele vejen rundt om den siddestilling, du vil udrede og analysere på. Siddestillingsredskabet kan du hente gratis herunder, så du kan have det med dig som arbejdspapir, når du foretager din undersøgelse.

Vi tilbyder

Hjælp til siddestillingsanalyse, valg & tilpasning af kørestol

Står du med en bruger, som har udfordringer med sin siddestilling, feks. smerter, fejlstillinger eller sidderelaterede tryk- og vævsskader, hjælper vi gerne med udredning og opstilling af krav til kørestolen, evt. tilpasning af den eksisterende kørestol. 

Du bestemmer på hvilket niveau, du ønsker hjælpen – om vi skal hjælpe med en indledende udredning, og du selv tager over derfra, eller om du ønsker, vi skal være med hele vejen indtil ny siddestilling og evt. kørestol er implementeret. 

Ved afslutningen af et sagsforløb får du altid en fagjournal med udførlig dataindsamling og analyse, mål, handleplan og opfølgning samt en oversigt over det tidsmæssige forløb, sagen har haft. 

Vi har 3 forskellige siddestillingspakker: basispakke, udvidet pakke og fuld pakke. I basispakken hjælper vi dig med den indledende udredning og opstilling af krav til kørestol/siddehjælpemiddel, hvorefter du selv overtager sagen. I udvidet pakke er vi med dig hele vejen fra afklarende møde og udredning til implementeret siddestilling. I den fulde pakke overtager vi sagen i den forstand, at du ikke behøver deltage aktivt. Du overdrager sagen til os med undtagelse af de myndighedsbeslutninger, der evt. skal træffes undervejs. 
Se priser og betingelser nederst på siden.

Sidemandsoplæring & kompetenceudvikling

Vil du gerne selv blive dygtigere til at udrede siddestillinger, kan vi skræddersy et forløb med sidemandsoplæring, hvor vi tager udgangspunkt i de konkrete siddestillingssager, du har, udreder dem sammen med dig og sørger for, du bliver fagligt og metodisk klædt på. 

Er du interesseret i et forløb med en eller flere sager som sidemandsoplæring, så kontakt os for en snak om hvordan vi bedst kan tilrettelægge det, så det passer dig bedst.

Hent Materiale

Her finder du arbejdsredskaberne fra ABSA bogen, bogudgivelser og artikler som du frit kan hente og anvende i dit daglige arbejde.

Materiale fra ABSA bogen

Undersøgelsesredskab til AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse

Hent ABSA bilag 1

Redskab til tværfaglig registrering af tryk- og vævsskader

Hent ABSA bilag 2

Fra sygeplejerskens sårjournal

Hent ABSA bilag 3

Bøger mv.

Tryksårsforebyggelse i den siddende stilling

af Helle Dreier.

Udgivet af Hjælpemiddelinstituttet, 2003.

 Hent

På sporet af siddestillingsanalysen i et socialt integrations-perspektiv

Helle Dreier 2005.

Masterafhandling fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Hent

Sidder du godt?
En brugerhåndbog for kørestolsbrugere.

af Helle Dreier, 2010

Udgivet med støtte fra  Trygfonden.

Hent brugerhåndbog

Hent ordforklaring til brugerhåndbog

Hent litteraturliste, brugerhåndbog

Sitting Comfortably?
A user manual for wheelchair users

by Helle Dreier, 2010

Published with support from Trygfonden.

Download user manual

Download glossary for user manual

Artikler

Her finder du artikler skrevet af Siddestillingskompagniet og, som tidligere har været udsendt via vores nyhedsbrev. Vær opmærksom på at visse links i artiklerne ikke længere er aktive.

Boykot siddesejlet!

Om siddestillingsmæssige udfordringer ved brug af siddesejl.

af Helle Dreier og Torben Andersen, TA-Service, oktober 2016

Hent artikel

Siddestillingskompagniets manual til betjening af plejeseng

Trin for trin guide til hvordan du bruger plejesengens funktioner og samtidig undgår risiko for tryk- og vævsskader hos brugeren.

af Helle Dreier, september 2019

Hent artikel

Hva’for en siddepude skal jeg vælge?

Om den nødvendige analyse i hjælpemiddelformidlingen – ikke mindst ved valg af siddepude.

Artikel af Helle Dreier, november 2018.

Hent artikel

Hvorfor rammes stadig flere ældre af tryk- og vævsskader?

Tryk- og vævsskader er et resultat af et uhensigtsmæssigt match mellem krop og hjælpemidler. Hjælpemiddelterapeuten er nøglen til at kunne gøre noget ved det.

Artikel af Helle Dreier, februar 2017

Hent artikel

Når borgeren glider nedad i sengen.

Hvordan undgår vi at borgeren havner nede i benenden af sengen?

Artikel af Helle Dreier, august 2016

Hent artikel

Når borgeren i kørestol glider fremad på sædet….

Hvad betyder det, når borgeren glider fremad i sin kørestol? Og hvordan gør vi noget ved det?

Artikel af Helle Dreier, august 2016

Hent artikel

Forflytning med lift til kørestol

Om valg af sejl og komfortkørestolens funktioner.

Artikel af Helle Dreier, marts 2016

Hent artikel

Hvilken madras er den bedste?

Skum? Luft? Dynamisk? Statisk? Hvilken madras er den mest “trykaflastende”?

Artikel af Helle Dreier, februar 2016

Hent artikel

En seng er til at ligge i!

Om tryksår, om madrasser og om siddestilling i seng.

Artikel af Helle Dreier, oktober 2015

Hent artikel

Bariatri & siddestillinger

Om nogle af de siddestillingsmæssige udfordringer, vi støder på med den bariatriske krop.

Artikel af BirgitteHelena Winter, juni 2015

Hent artikel

Kørestolsbrugere og cykeltræning

Cykeltræning kan være risikabelt for kørestolsbrugere, hvis de sidder i deres kørestol, mens de træner.

Artikel af Helle Dreier

Hent artikel

Når transportstolen forvandler sig til siddehjælpemiddel

Artikel af Helle Dreier

Hent artikel

Priser - obs nye priser pr. 15. september 2022

Vi hjælper dig med den indledende udredning samt opstilling af mål- og funktionskrav til kørestol/siddehjælpemiddel, som du herefter selv kan arbejde videre med.

Pris kr. 7000,- + køretid og km-takst efter statens gældende sats

Vi hjælper dig med udredning af siddestillingen, opstilling af mål- og funktionskrav og med tilpasning af kørestolen evt. afprøvning af nyt produkt. Vi er med dig hele vejen indtil implementeringsfasen af ny siddestilling/kørestol er godt i gang.

Pris kr. 10000,- + køretid og km-takst efter statens gældende sats.

Vi overtager alt vedr. sagen, herunder koordinering med de involverede parter, og løser den uden din aktive deltagelse. Undtaget alle myndighedsbeslutninger. Denne pakke omfatter tillige sager hvor der skal implementeres mere end 1 hjælpemiddel.

Pris kr. 13500,- + kørsel og km-takst efter statens gældende sats. 

(I særligt komplicerede sager kan honoraret blive højere.)

Pris kr. 10000,- + køretid og km-takst efter statens gældende sats.

Pris kr. 6500,- + køretid og km-takst efter statens gældende sats.

Pris kr. 1500,-/time + køretid og km-takst efter statens gældende sats.

Siddestillingssager, møder mv. pr. time:

Første time kr. 1500,- 
efterfølgende timer kr. 900,-/time

Køretid pris kr. 400,-/time

Km-takst 2022 kr. 3,70/km